BASE BROS | Eğitimde Artırılmış Gerçeklik

Blog
Blog Author
BASE BROS BLOG
  • July 30, 2022
  • 2 dk. lık okuma

Günümüz dünyasının güncel eğitim uygulamalarına bakıldığında, uzaktan eğitim metodunun yaygınlaştığı görülmektedir. Özellikle Covid-19 virüsünün hızla yayılması itibariyle sağlık önlemleri kapsamında ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülke uzaktan eğitim uygulamalarına başvurmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla önceki yıllarda hali hazırda uygulanan öğretim metotları yavaş yavaş geleneksel bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda uzaktan eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan bazı araçlar söz konusu olmuştur. Teknolojinin gelişmesi bu araçlara ulaşım noktasında kolaylık sağlamıştır. Nitekim artırılmış gerçeklik teknolojisi eğitim alanında eksikliği hissedilen büyük bir boşluğu doldurur nitelikte bir görev yüklenmiştir. Buna göre eğitimde artırılmış gerçeklik konusu önem kazanmıştır.

Blog

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik

Eğitim alanında artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanmak, öğrencilere karmaşık gelen içeriklerin basitleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum sanal gerçeklik cihazları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler zor ya da karmaşık yapıda olan ders içeriklerini eğlenceli hale getirerek kolay bir şekilde öğrenme fırsatını yakalama şansına erişebilmektedirler. Örnek olarak bir sınıftaki öğrencilerin tarih dersinde olduğunu düşünelim. Öğretmen tarafından anlatılan ders ilk etapta olay ve mekân noktasında karışık gelebilmektedir. Ancak artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik dediğimiz teknoloji sayesinde, öğrenciler öğretmenlerinin anlattıklarını gerçekmiş gibi algılayarak konuyu daha iyi özümseyebilmektedirler.

Blog
Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim alanında kullanılması birtakım soyut kavramların somutlaştırılmasına da imkân sağlamaktadır. Dolayısıyla görülen ders içeriğinin gerçek hayatla olan benzerliği ya da ilişkisi ön plana çıktıkça öğrencilerin o an aldıkları eğitim daha etkili ve daha verimli olabilmektedir.

Blog
Artırılmış gerçeklik teknolojisi genel olarak kişiye özgürlük tanıyan ve kişiye özelmiş hissi veren bir uygulama niteliği taşımaktadır. Bu durum öğrencilerin hem öğrenme kalitesini arttırmakta ve zenginleştirmekte hem de öğrenmeyi daha eğlenceli bir hale getirmektedir.

Sonuç itibariyle bakıldığında, eğitimde kullanılan arttırılmış gerçeklik teknolojisi içinde bulunan ortamı ne olursa olsun adeta yaşıyormuş hissi vermesi, gerçekçi bir motivasyon sağlaması ve konsantrasyonu doruk noktaya çıkarması bağlamında önemlidir. Bu bağlamda artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim alanında daha fazla kullanılması hem verimlilik açısından yarar sağlayacak hem de küresel anlamda ilerlememize katkı sağlayacaktır.

Blog

Teknopark Ofis

Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. No:24
İç Kapı No:28 / Cube Beyoğlu
34435 Beyoğlu / İstanbul

BASE BROS Bilişim Hizmetleri A.Ş.

info@basebros.com
arge@basebros.com

Bize Ulaşın +90 533 647 72 79 +90 216 415 63 463